Середа, 19.06.2019, 10:09

Мій сайт

Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 601
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Я у світі

Я У СВІТІ

Об’єктами контролю у курсі є такі суспільствознавчі аспекти:

  • знання, які відображають усі види соціального досвіду (переважно на рівні уявлень і понять);
  • досвід здійснення способів діяльності в соціальній сфері;
  • досвід творчого застосування набутих способів діяльності в змінених ситуаціях;
  • досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до різноманітних видів діяльності, зокрема навчальної, громадянської.

Вимогами до оцінювання навчальних досягнень учнів визначено:

  • обсяг інформації про предмети, об’єкти і явища соціальної дійсності; її якість (знання конкретних фактів, правил чи зв’язків і залежностей);
  • активність (від репродуктивної до творчого вираження) у набутті досвіду спілкування, поводження, взаємодії у праці, навчанні, грі; прогнозування результатів власних вчинків; випробовуванні різних соціальних ролей;
  • вияв інтересу до навколишньої дійсності, надання переваги знанням, які можна здобути самостійно з різних джерел; зосередженість на досягненні результату, прагнення до успіху;
  • вияви громадянських почуттів у різноманітних ситуаціях (обов’язку, патріотизму, відповідальності тощо).

Навчальною програмою передбачено періодичний, тематичний, семестровий, річний контролі.

Перевірка навчальних досягнень учнів здійснюється під час поточного і тематичного контролю.

Поточна перевірка – динамічна і гнучка перевірка результатів навчання, що супроводжує процес становлення умінь і навичок. Поточна перевірка застосовується на всіх етапах уроку як у фронтальній, так і в індивідуальній та груповій формах різними методами: усної перевірки (бесіда, розповідь учня); письмової перевірки (письмова самостійна робота).

Засобами оцінювання навчальних досягнень учнів під час поточної перевірки можуть бути: текстовий та ілюстративний матеріали, методичний апарат підручника; життєві ситуації до окремих тем; сконструйовані різнорівневі завдання; практичні роботи в практично дієвій формі та на виконання мислительних дій; самооцінювання та оцінювання однокласниками та ін.

Тематична перевірка  здійснюється після  засвоєння учнями змістових ліній (розділів) на основі поточного оцінювання. Під час тематичної перевірки знання учнів уточнюються, поглиблюються, розширюються, систематизуються. Вона вимагає від учнів максимальної самостійності і здійснюється переважно у письмовій формі  (виконання тестових і текстових завдань).

Семестрова оцінка виставляється на основі тематичних балів.

Річний бал виставляється на основі підсумкових балів за семестри.

Оцінювання відбувається за результатами усного або письмового опитування (згідно з наказом Міністерства освіти і науки від  21.08. 2013                  №  1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти») відповідно до вимог програми за допомогою бесід, розповідей, дидактичних ігор.

Рівень

навчальних

досягнень

учня/учениці

 

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня/учениці

Початковий

1

Учень/учениця розрізнює об’єкти вивчення серед інших і виконує окремі навчальні дії без усвідомлення мети роботи (за зразком, за детальною інструкцією)

2

Учень/учениця фрагментарно відтворює незначну частину матеріалу, має поверхові уявлення про об’єкт вивчення; особливо утруднюється в ситуаціях вибору й аргументації правильної поведінки, оцінки вчинків тощо; виявляє здатність до елементарного викладу думки

3

Учень/учениця відтворює менше половини навчального матеріалу. Віддає перевагу конкретному перелічуванню фактів, дій, вчинків, утруднюється аргументувати, робити висновки, узагальнення

Середній

4

Учень /учениця знає близько половини навчального матеріалу; утруднюється встановити зв’язки й залежності між явищами; спрогнозувати результат діяльності людини, вчинків своїх ровесників, ланцюжки походження речей тощо.

Може діяти відповідно до зорової опори, детальної інструкції

5

Учень/учениця розуміє основний навчальний матеріал, може, хоча й неточно, відтворити конкретні факти, правила.

Утруднюється в оцінних судженнях, висловленні власної думки; ілюструванні правил прикладами

6

Учень/учениця знає близько половини навчального матеріалу; утруднюється встановити зв’язки й залежності між явищами, спрогнозувати результат діяльності людини, вчинків своїх ровесників, ланцюжки походження речей тощо.

Може діяти відповідно до зорової опри, детальної інструкції.

Відповідь правильна, але недостатньо осмислена й переконлива.

Утруднюється робити узагальнюючі висновки на основі засвоєної конкретної інформації.

З допомогою вчителя може аналізувати, порівнювати, робити висновки, висловлювати оцінні судження

Достатній

7

Учень/учениця правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, підтверджує думку прикладами з власного життя; застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; соціальна взаємодія, виконання тривалих (наприклад, проектних завдань) потребують незначного стимулювання і підтримки

8

Обсяг знань в учня (учениці)достатньо повний; він (вона) застосовує їх у стандартних ситуаціях; прагне встановлювати зв’язки й залежності між окремими явищами, фактами, загалом контролює власну поведінку.

Виявляє інтерес до соціальної тематики, ініціює різноманітні проекти, але не завжди активний у їх завершенні

9

Обсяг знань в учня (учениці)достатньо повний; він (вона) застосовує їх у стандартних ситуаціях; прагне встановлювати зв’язки й залежності між окремими явищами, фактами, загалом контролює власну поведінку.

Уміє засвоєні цінності, норми поведінки частково застосовувати в змінених ситуаціях

Високий

10

Учень/учениця володіє глибокими і міцними знаннями, шукає додаткову інформацію з інших джерел (книг, довідників тощо).

Виявляє стійкий інтерес до змісту й процесу навчальної діяльності.

Застосовує норми поведінки в змінених ситуаціях, оцінює поведінку власну та однокласників

11

Учень/учениця володіє узагальненими знаннями, користується додатковими джерелами інформації. Використовує їх для постановки й дослідження інших проблем.

Виявляє сприйнятливість до нових знань, випробовує різні шляхи для досягнення результату, прагне успіху.

Виявляє ініціативу в реалізації норм і правил поведінки в класі, спонукає до цього інших

12

Учень/учениця володіє дієвими знаннями, які охоплюють не лише конкретні факти, але й сутнісні характеристики, взаємозв’язки й залежності між явищами в сфері соціального життя (вчинок і наслідки, зв’язок між якістю праці і результатами тощо).

Виявляє сприйнятливість до нових знань, випробовує різні шляхи для досягнення результату, прагне успіху.

Виявляє ініціативу в реалізації норм і правил поведінки в класі, спонукає до цього інших.

Самостійно ставить пізнавальну мету, ініціює нові ідеї, які втілює на практиці (це можуть бути соціальні проекти).

Володіє загальними способами діяльності в межах навчальної програми