Середа, 19.06.2019, 09:52

Мій сайт

Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 601
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Математика

Математика

За підручником Ф.М.Рівкінд, Л.В.Оляницької

4 години на тиждень

№ п/п

Тема уроку

Дата

Ознаки і властивості предметів. Множини. Геометричні фігури. Натуральні числа 1-10 і число 0

1.

Вступ. Актуалізація знань учнів, сформованих у перед-дошкільний період Взаємне розміщення предметів у просторі і на площині. Підготовчі вправи до написання цифр. (с.3-5)

 

2

Об'єднання предметів у групи за певною ознакою. Лічба предметів. Підготовчі вправи до написання цифр. (с. 6-7)

 

3

Лічба предметів. Об'єднання предметів у групи за пев­ною ознакою. Множина. Елемент множини. (с.8)

 

4

Число. Співвіднесення множини і числа. Число 0. Підго­товчі вправи до написання цифр. (с.9)

 

5

Порядкова лічба. Порівняння предметів («високий — низь­кий»). Підготовчі вправи до написання цифр. (с.10-11)

 

6

Число і цифра 1. Поняття «один — багато», «перший». Написання цифри 1 .(с.12)

 

7

Точка, лінія. Прямі лінії (вертикальні, горизонтальні, похилі). Крива лінія. Ламана лінія. Замкнена і незамкнена лінії. Утворення множин. Малювання ліній у зошиті (с.13)

 

8

Число і цифра 2. Поняття «другий». Наступне число. Написання цифри 2. Порівняння предметів за довжиною («довший — коротший») (с.14-15)

 

9

Промінь. Кут. Розпізнавання ліній. Написання цифр . (с.16)

 

10

Відрізок. Порівняння довжин відрізків. Ламана. Ланки ламаної лінії. Порівняння предметів за висотою («най­вищий— найнижчий»). Розташування предметів «злі­ва— справа» (с.17)

 

11

Число і цифра. Розташування предметів «зліва, спра­ва». Поняття «третій». Попереднє і наступне числа. Об'єднання об'єктів у множини. Написання цифри 3 .(с. 18)

 

12

Трикутник. Сторона, вершина, кут трикутника. Порів­няння предметів («найдовший — найкоротший», «одна­кові за довжиною») (с. 19)

 

13

Склад числа 3. Порівняння предметів за різними озна­ками. Малювання кружечків у зошиті.(с.20)

 

14

Порівняння кількості предметів («більше—менше», «порівну»). Знаки «>», «<», «=». Порівняння чисел у межах 3. Читання рівностей і нерівностей (с.21)

 

15

Додавання і віднімання. Порівняння кількості предметів. Знаки «+»і«-». Написання знаків «+» і «-» (с.22)

 

16

Порівняння предметів за різними ознаками. «Сусіди» числа. Формулювання суджень «якщо..., то...». Запису­вання нерівностей (с.23)

 

17

Число і цифра 4. Утворення числа прилічуванням 1. По­няття «четвертий». Розташування предметів на площи­ні і у просторі («ближче — далі»). Написання цифри 4. (с.24)

 

18

Склад числа 4. Доповнення рівностей числами та знака­ми. Написання цифр .(с.25)

 

19

Чотирикутники. Розпізнавання геометричних фігур. Об­числення значення виразів.(с.26)

 

20

Число і цифра 5. Утворення числа прилічуванням 1. По­няття «п'ятий». Кількісна і порядкова лічба. «Сусіди» числа. Написання цифри 5 (с.27)

 

21

Склад числа 5. Порівняння кількості предметів, чисел. П'ятикутники. Розташування об'єктів у просторі і на площині (с. 28)

 

22

Закріплення знань про склад числа 5. Доповнення рівно­стей. Обчислення значень виразів. Монети номіналом «1 к.», «2 к.», «5 к.» (с. 29)

 

23

Число і цифра 6. Утворення числа прилічуванням 1. По­няття «шостий». «Сусіди» числа. Склад числа 6. Напи­сання цифри 6. (с. 30)

 

24

Закріплення знань про склад числа 6. Шестикутники. Обчислення значень виразів. Числовий промінь. Утво­рення чисел прилічуванням і відлічуванням (с. 31)

 

25

Доповнення до 6. Обчислення значень виразів за допо­могою числового променя. Відповідність числа кількос­ті об'єктів (с.32)

 

26

Число і цифра 7. Поняття «сьомий». Порівняння кількості предметів. Додавання за допомогою числового про­меня. «Сусіди» числа. Написання цифри 7 (с. 33)

 

27

Склад числа 7. Дні тижня. Обчислення значень виразів (с. 34)

 

28

Позначення точок, відрізків літерами латинського алфа­віту. Порівняння довжин відрізків (с.35)

 

29

Число і цифра 8. Поняття «восьмий». Склад числа До­давання за допомогою числового променя. Написання цифри 8  (с. 36)

 

30

Закріплення знань про склад числа 8. Доповнення рівностей. Поняття «порівну». Обчислення значень виразів  (с.37)

 

31

Число і цифра 9. Поняття «дев'ятий». Доповнення до 9. Порівняння чисел. Написання цифри 9. Читання рівностей і нерівностей  (с.38)

 

32

Число і цифра 9. Поняття «дев'ятий». Доповнення до 9. Порівняння чисел. Написання цифри 9. Читання рівностей і нерівностей  (с. 39)

 

33

Складання прикладів на додавання і віднімання за малюн­ками. Многокутники. Обчислення значень виразів (с. 40)

 

34

Числа і цифри. Одноцифрові числа. Складання прикла­дів за числовими променями. Порівняння чисел  (с. 41)

 

35

Додавання 0 і до 0. Віднімання 0 і рівних чисел. Круг. Розпізнавання геометричних фігур  (с. 42)

 

36

Число 10. Поняття «десятий». Доповнення до 10. Утво­рення числа 10. Натуральні числа       (с. 43)

 

37

Склад числа 10. Порівняння чисел у межах 10. Монета номіналом «10 к.». Розпізнавання геометричних фігур  (с. 44)

 

38

Сантиметр. Вимірювання довжини відрізків; Обчислен­ня значень виразів. Доповнення рівностей і нерівностей  (с. 45)

 

39

Перевір свої знання. Узагальнення й систематизація знань учнів  (с. 46)

 

40

Дія додавання. Назви компонентів і результату дії дода­вання. Знаходження суми чисел. Доповнення, рівностей  (с. 47)

 

41

Складання і обчислення прикладів на додавання за ма­люнками  (с. 48)

 

42

Дія віднімання. Назви компонентів і результату дії від­німання. Знаходження різниці чисел (с. 49)

 

43

Складання і розв'язування прикладів на віднімання за малюнками. Доповнення рівностей. Вимірювання і порі­вняння довжин відрізків. Рівні відрізки  (с. 50)

 

44

Зв'язок дій додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання із прикладів на додавання. Правило зна­ходження невідомого доданка. Розпізнавання геометри­чних фігур            (с. 51)

 

45

Складання прикладів на віднімання за малюнками. До­повнення рівностей. Кругові приклади  (с. 52)

 

46

Ознайомлення з поняттям «задача». Структурні частини задачі (умова, запитання,розв'язання, відповідь). Складан­ня задач за малюнком, за рівністю, за розв'язанням (с. 53)

 

47

Складання задачі за малюнком. Задачі на знаходження остачі. Складання задачі за поданою рівністю  (с. 54)

 

48

Складання і обчислення прикладів за таблицею. Розв'язування задачі, що містить поняття «стільки ж». Обчислення прикладів на дві дії  (с. 55)

 

49

Перевір свої знання. Узагальнення й систематизація знань учнів  (с. 56)

 

Табличне додавання і віднімання чисел у межах 10

50

Таблиці додавання і віднімання числа 1. Обчислення значень виразів. Розв'язування задач. Додавання і відні­мання па/ виду 4 + 1 + 1,9-1 -1 (с. 57)

 

51

Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Скла­дання і розв'язування задач за малюнками (с. 58)

 

52

Таблиці додавання і віднімання числа 2. Додавання і віднімання виду 7 + 2 + 1, 8 -2 - 2: Додавання і відні­мання по 2. Розв'язування задач  (с. 59)

 

53

Обчислення значень виразів. Доповнення рівностей і нерівностей. Складання і розв'язування задач за малюн­ками (с. 60)

 

54

Поняття «на... більше», «на... менше». Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Задачі на збіль­шення (зменшення) числа на кілька одиниць  (с. 61)

 

55

Складання і розв'язування задач за малюнком і схемою. Доповнення рівностей і нерівностей. Розпізнавання гео­метричних фігур  (с. 62)

 

56

Таблиці додавання і віднімання числа 3. Додавання і віднімання числа частинами виду 6 + 2 + 1, 9-2-.1. Додавання і віднімання по 3. Розв'язування задач (с.63)

 

57

Правило знаходження невідомого доданка. Розв'язування задач на знаходження невідомого доданка. Залежність суми від зміни одного доданка  (с.64)

 

58

Правила знаходження невідомих від'ємника і зменшу­ваного. Обчислення значень виразів. Розв'язування за­дач  (с. 65)

 

59

Закріплення додавання і віднімання числа 3. Складання й розв'язування задач за малюнком та схемою. Побудо­ва відрізків. Порівняння виразу і числа  (с. 66)

 

60

Таблиці-додавання і віднімання числа 4. Додавання і віднімання числа частинами виду 5 + 2+ 2, 5-2-2. Складання і розв'язування задач  (с.67)

 

61

Додавання і віднімання по 4. Знаходження невідомих компонентів дай додавання та віднімання. Розв'язування і порівняння задач. Побудова відрізків (с.68)

 

62

Зміна різниці залежно від зміни одного з компонентів дії віднімання. Порівняння виразів без обчислень. Много­кутники. Вимірювання довжин сторін многокутників. Побудова многокутників за зразком  (с.69)

 

63

Таблиці додавання і віднімання числа 5. Додавання і від­німання числа частинами виду 3 +2 + 3, 6-2-3. Збіль­шення і зменшення чисел на 5. Складання і розв'язування задачі за малюнком. Побудова відрізків (с. 70)

 

64

Порівняння кількості предметів. Співвідношення «на скільки більше (менше)?». Різницеве порівняння  (с. 71)

 

65

Перевір свої знання. Узагальнення і систематизація знань учнів  (с. 72)

 

66

Таблиці додавання і віднімання числа 6. Додавання і від­німання числа частинами виду 1+2 + 4, 8-2-4. Спів­відношення «на скільки більше (менше)?». Порівняння довжин відрізків. Розв'язування задач  (с.73)

 

67

Знаходження невідомих компонентів дій додавання і від­німання. Обчислення виразів на дві дії. Порівняння задач. Складання подібних задач. Побудова відрізків  (с.74)

 

68

Збільшення і зменшення числа на 6. Кругові приклади. Порівняння виразу і числа. Побудова геометричних фі­гур за зразком  (с.75)

 

69

Таблиці додавання і віднімання числа 7. Додавання і відні­мання числа частинами виду 1+3+4; 8-3-4. Збільшен­ня і зменшення числа на 7. Розв'язування задач   (с.76)

 

70

Порівняння виразів. Розв'язування прикладів і задач. Розпізнавання геометричних фігур  (с.77)

 

71

Таблиці додавання та віднімання чисел 8 і 9. Додавання і віднімання числа частинами виду 1+5 + 3, 10-4-4. Розв'язування задач. Побудова відрізків та порівняння їх довжин  (с.78)

 

72

Доповнення рівностей. Розв'язування «ланцюжків» прик­ладів. Побудова відрізків. Істинні та хибні твердження  (с.79)

 

73

Літр. Складання рівностей на додавання і віднімання з поданих чисел. Розв'язування задач на визначення міст­кості посудин (с.80)

 

74

Кілограм. Поняття «важчий—легший». Розв'язування задач на визначення маси об'єктів  (с.81)

 

75

Додавання і віднімання чисел частинами. Побудова чо­тирикутника за зразком  (с.82)

 

76

Додавання і віднімання чисел частиками. Складання прикладів на додавання. Переставна властивість дода­вання. Розв'язування задач  (с.83)

 

77

Переставний закон додавання. Обчислення прикладів зручним способом. Складання рівностей і нерівностей із поданих чисел  (с.84)

 

78

Доповнення рівностей. Розв'язування прикладів і задач на засвоєння переставної властивості додавання. Істинні та хибні висловлювання  (с.85)

 

79

Перевір свої знання. Узагальнення і систематизація знань учнів (с.86)

 

Нумерація чисел від 11 до 20. Додавання і

віднімання у межах 20 на основі нумерації

80

Числа 11-20. Лічба від 10 до 20. «Сусіди» числа. Порів­няння чисел у межах 20. Збільшення і зменшення чисел другого десятка на 1. Розв'язування задач  (с.87-88)

 

81

Порівняння чисел у межах 20. Складання і розв'язування прикладів. Вимірювання і порівняння довжин сторін мно­гокутників  (с.89)

 

82

Дециметр. Вимірювання і записування довжин відрізків. Побудова відрізків заданої довжини (с.90)

 

83

Лічба в межах 20. Двоцифрові числа. Множина одноцифрових чисел, множина двоцифрових чисел. Множина на­туральних чисел. Розв'язування і порівняння задач  (с.91)

 

84

Розрядна таблиця. Визначення кількості десятків і одиниць у числі. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Вимірювання і записування довжин відрізків (с.92)

 

85

Просторові геометричні фігури (куб, куля, циліндр). Складання і розв'язування прикладів за таблицею. Розв'язування задач (с.93)

 

86

Співвідношення між фігурами і формою предметів. По­переднє і наступне числа. Задачі, що містять відношення «на ... більше (менше)»

(с.94)

 

87

Записування чисел під диктовку. Читання чисел у роз­рядній таблиці. Порівняння чисел. Розв'язування задач. Побудова відрізків (с.95)

 

88

Числовий вираз. Складання числових виразів і обчислен­ня їх значення. Розпізнавання геометричних фігур (с.96)

 

89

Записування чисел під диктовку. Додавання і віднімання виду 12 + 1, 13-1. Порівняння чисел і одиниць вимірю­вання довжини. Розв'язування задач  (с.97)

 

90

Залежність різниці від зміни зменшуваного. Збільшення і зменшення чисел на 1. Розв'язування задач  (с.98)

 

91

Записування чисел у розрядну таблицю. Розкладання чи­сла на розрядні доданки. Додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Розв'язування задач  (с.99)

 

92

Додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією. Парні і непарні числа. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток виду 13 + 4, 16-3. Розв'язування задач (с.100)

 

93

Порівняння виразів. Пряма та обернена задачі. Розв'я­зування прикладів на дві дії. Побудова відрізків  (с.101)

 

94

Математичний диктант. Обчислення значень виразів. По­рівняння і розв'язування задач. Побудова відрізків (с.102)

 

95

Математичний диктант. Доповнення рівностей. Порівняння виразів без обчислень. Розв'язування задач за ко­ротким записом. Розпізнавання многокутників і просто­рових фігур  (с.103)

 

96

Перевір свої знання. Узагальнення й систематизація знань учнів  (с.104)

 

Нумерація чисел від 21 до 100. Додавання і віднімання у межах 100 на основі нумерації

97

Десяток. Десятковий склад чисел. Числа від 21 до 39. Збі­льшення і зменшення чисел на кілька одиниць (с. 105)

 

98

Числа від 40 до 99. Утворення чисел. Попереднє і насту­пне числа  (с.106)

 

99

Лічба від 20 до 99. Порівняння двоцифрових Чисел. Прилічування й відлічування по 1. Складання і розв'язування задач    (с. 107)

 

100

Утворення числа 100. Додавання і віднімання десятка­ми. Розв'язування задач  (с.108)

 

101

Математичний диктант. Записування чисел. Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Порівняння чисел. Розв'язування задач  (с. 109)

 

102

Робота з розрядною таблицею. Розв'язування прямих і обернених задач. Складання обернених задач  (с.110)

 

103

Математичний диктант. Порівняння чисел, виразу і чис­ла. Додавання і віднімання круглих чисел. Розв'язування задач  (с. 111)

 

104

Математичний диктант. Порівняння виразу і числа. «Ча­рівний» квадрат. Розв'язування прикладів і задач   (с.112)

 

105

Дециметр. Метр. Вимірювальні прилади. Вимірювання розмірів предметів. Обчислення значень виразів  (с. 113)

 

106

Перетворення одиниць вимірювання довжини. Порів­няння чисел. Розв'язування прикладів і задач

(с. 114) 

 

107

Складання виразів і обчислення їх значення. Доповнен­ня рівностей. Перетворення одиниць вимірювання дов­жини. Розв'язування задач  (с. 115)

 

108

Круглі числа. Додавання і віднімання круглих чисел. По­рівняння одиниць вимірювання довжини. Розв'язування задач  (с. 116)

 

109

Позиційне значення цифр. Визначення у числах кількості одиниць першого і другого розрядів. Порівняння чисел. Додавання і віднімання круглих чисел. Розв'язування задач  (с. 117)

 

110

Гривня. Перетворення одиниць вимірювання вартості. Складання прикладів на віднімання із прикладів на до­давання. Розв'язування задач                (с. 118)

 

111

Визначення у числах кількості одиниць першого і дру­гого розрядів. Додавання і віднімання одиниць вимірю­вання вартості. Кругові приклади. Творча робота над задачею  (с. 119)

 

112

Розкладання двоцифрових чисел на розрядні доданки. Додавання й віднімання двоцифрових чисел, пов'язані із нумерацією. Складання і розв'язування задач за малюн­ками. Креслення відрізків   (с. 120)

 

113

Утворення і записування чисел із поданих цифр. Обчис­лення прикладів. Розв'язування задач. Розпізнавання геометричних фігур  (с. 121)

 

114

Додавання двоцифрових чисел виду 34 + 20. Розв'язування задач  (с. 122)

 

115

Закріплення вивченого способу додавання. Математич­ний диктант. Складання і розв'язування задач   (с. 123)

 

116

Віднімання двоцифрових чисел виду 45 - 20. «Сусіди» числа. Розв'язування задач  (с. 124)

 

117

Закріплення вивченого способу віднімання. Порівняння виразу і числа. Розв'язування задач  (с. 125)

 

118

Додавання виду 45 + 2. Порівняння виразу і числа. Розв'язування задач  (с. 126)

 

119

Закріплення ' вивченого способу додавання. Розв'язування задач. Розпізнавання геометричних фігур. Утворення множин геометричних фігур  (с. 127)

 

120

Віднімання виду 45 -2. Обчислення значень виразів. Розв'язування задач   (с. 128)

 

121

Закріплення вивченого способу віднімання. Доповнення умови задачі. Порівняння чисел. Формулювання істин­них висловлювань   (с. 129)

 

122

Годинник. Визначення часу за годинником. Розв'язування задач на час  (с. 130)

 

123

Складання прикладів за таблицею. Одиниці вимірюван­ня часу. Порівняння і перетворення одиниць вимірю­вання часу. Дні тижня . (с. 131)

 

124

Доба. Різні способи читання часу за годинником. Чверть години. Половина години. Визначення часу за годинни­ком  (с. 132)

 

125

Визначення часу за годинником. Додавання і віднімання одиниць вимірювання часу. Задачі на час. Розпізнавання геометричних фігур  (с. 133)

 

126

Додавання двоцифрових чисел виду 43 + 25. Порівняння виразу і числа. Розв'язування задач               (с. 134)

 

127

Математичний диктант. Закріплення додавання двоциф­рових чисел без переходу через розряд. Розв'язування задач  (с. 135)

 

128

Віднімання двоцифрових чисел виду 58 - 45. Порівнян­ня виразу і числа. Складання і розв'язування задач. По­будова відрізків   (с. 136)

 

129

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Доповнення рівностей. Розв'язування задач  (с. 137)

 

130

Перевір свої знання. Узагальнення і систематизація знань учнів

Нумерація в межах 100. Додавання і віднімання в межах 100 на основі нумерації.  (с. 138)

 

Повторення

131

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систе­матизація знань учнів. Додавання двоцифрових чисел. Віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач.

 

132

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систе­матизація знань учнів. Пряма та обернена задача. Розв’язання прикладів. Порівняння виразів.

 

133

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систе­матизація знань учнів. Сантиметр , дециметр, метр. Одиниці вимірювання.

 

134

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систе­матизація знань учнів. Задачі на дві дії. Порівняння і перетворення одиниць вимірювання часу.

 

135

Повторення вивченого матеріалу. Розв'язування логіч­них математичних задач. Додаванні і віднімання одиниць вимірювання. Порівняння і перетворення одиниць вимірювання.   (с. 139)

 

136

Повторення вивченого матеріалу. Розв'язування логічних математичних задач. Підсумок за рік . Контрольна робота.   (с. 140)

 

137

Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач.

 

138

Визначення часу за годинником.

 

139

Математичний диктант. Закріплення віднімання і додавання двоцифрових чисел.

 

140

Розв’язування логічних задач. Повторення вивченого матеріалу.