Середа, 19.06.2019, 10:54

Мій сайт

Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 601
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Математика

 

Математика, 3 клас

(за підручником Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницької)

136 годин  (4 години на тиждень)

      №

п/п

Тема уроку

Підручник

Дата

1

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу зу 2 клас

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел

с.4-6

 

2

 

Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як вла­стивості предметів навколишнього світу. Задачі .

с.6-9

 

3

 

Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі .

с.9-10

 

4

 

Зв'язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Одиниці вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжи­ни. Побудова відрізка заданої довжини. .

с.10-12

 

5

 

Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшува­ного, від'ємника. Співвідношення між одиницями дов­жини. Порівняння іменованих чисел. Коло, круг

с.12-13

 

6

 

Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й від­німання від зміни одного з компонентів. Задачі, сформульо­вані у непрямій формі. Периметр многокутника

с.13-15

 

7

 

Перевірка додавання відніманням. Складання і розв'я­зування обернених задач

с. 15-16

 

8

 

Додавання суми до числа. Задачі на дві дії (додавання і віднімання). Одиниці вимірювання часу. Дії з іменова­ними числами

с.16-17

 

9

 

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за го­динником

 

 

10

 

Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порів­няння. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником

с.17-19

 

11

 

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на дві дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з іменованими числами

с.19-20

 

12

 

Табличне множення і ділення. Взаємозв'язок між мно­женням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Прості і скла­дені задачі на табличне множення. Периметр квадрата

с.20-21

 

Із

 

Табличне множення і ділення. Назви компонентів і ре­зультату дії ділення. Числові рівності та нерівності. За­дачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр пря­мокутника

с.21-22

 

14

 

Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій мно­ження і ділення ; Задачі на знаходження невідомих — множ­ника, діленого, дільника. Залежність результатів мно­ження і ділення від зміни одного з компонентів дій

с.23-24

 

15

 

Повторення таблиць множення і ділення. Використання таблиці для розв'язування задач і знаходження значень виразів

 

 

 

16

 

Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0 і 1. Ділення на одиницю. Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які є комбінаціями про­стих задач вивчених видів

с.24-25

 

17

 

Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які е комбінаціями про­стих задач вивчених видів

с.26-27

 

18

 

Контрольна робота № 1

 

 

 

19

 

Аналіз контрольної роботи.

Нумерація чисел у межах 1000

Трицифрове число. Утворен­ня трицифрового числа (101-199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів.

с.28-30

 

20

 

Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Дода­вання і віднімання сотнями. Складання задачі за коротким записом

с.30-31

 

21

 

Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне числа. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2—3 дії різних ступенів.

с.32-33

 

22

 

Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Розряд сотень. Додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел. Розв'язування складеної задачі

с.33-34

 

23

 

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах. Міліметр

с.35-36

 

24

 

Додавання і віднімання на основі розрядного складу чи­сла. Одиниця вимірювання довжини — кілометр. Спів­відношення між одиницями вимірювання довжини

с.37-39

 

25

 

Розв'язування і порівняння задач, що містять групу взаємопов'язаних величин. Знаходження периметра квадрата і прямокутника

с.39-40

 

26

 

Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на зведення до одиниці (перший вид)

с.40-41

 

27

 

Розв'язування задач на знаходження четвертого пропор­ційного способом зведення до одиниці

 

 

28

 

Контрольна робота № 2

 

 

 

29

 

Аналіз контрольної роботи.

Усне додавання і віднімання чисел у межах 1000

Додавання і віднімання чи­сла 1 (170 + 1; 187-1). Попереднє і наступне числа у на­туральному ряді. Істинні і хибні числові рівності і нерів­ності. Задачі на дві дії першого ступеня

с.42-43

 

З0

 

Додавання на основі десяткового складу числа. Знахо­дження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня

с.43-44

 

31

 

Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайом­лення з групами взаємопов'язаних величин, які перебу­вають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи

с.44-46

 

32

 

Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці

с.46-47

 

33

 

Додавання і віднімання круглих чисел. Розширена за­дача на зведення до одиниці (перший вид)

с.48-49

 

34

 

Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2-4 дії.

с.49-50

 

35

 

Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

с.50-52

 

36

 

Усне додавання трицифрових чисел виду 240 + 430; Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв'язування задачі виразом

с.52-53

 

37

 

Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 - 250. За­дача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

с.53-54

 

38

 

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 + 430;

480 - 250. Складання задачі за коротким записом. Розв'язування нерівностей

с.55-56

 

39

 

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебу­вають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи

 

 

40

 

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. По­рівняння іменованих чисел. Задачі.

с.56-57

 

41

 

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом че­рез розряд виду 230 + 80. Розв'язування рівнянь. Скла­дені задачі на 2-4 дії.

с.57-59

 

42

 

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом че­рез розряд виду 230 - 80. Розв'язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відо­мим периметром і довжиною іншої його сторони

с.59-61

 

43

 

Закріплення знань про віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420 — 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметич­них дій

с.61-62

 

44

 

Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на зна­ходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох до­данків

с.63

 

45

 

Додавання і віднімання вивчених видів. Розв'язування задач

 

 

46

 

Додавання і віднімання вивчених видів. Складені зада­чі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

 

 

47

 

Контрольна робота № 3

 

 

 

48

 

Аналіз контрольної роботи.

Письмове додавання і віднімання чисел у межах 1000

Алгоритм виконання пись­мового додавання. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд

с.64-65

 

49

 

Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею

с.66-67

 

50

 

Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через роз­ряд. Задачі на знаходження периметра прямокутника

с.67

 

51

 

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Складання задач на дві дії за поданим ви­разом. Істинні та хибні висловлювання

с.68-70

 

52

 

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць

с.70-72

 

53

 

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд

с.72-73

 

54

 

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чи­сел з переходом через розряд. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв'язування простих задач способом складання рівняння

с.73

 

55

 

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд (виду 100 - 17). Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць

с.74-75

 

56

 

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трициф­рових чисел

(з переходом через розряд). Прості та скла­дені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події

с.76

 

57

 

Перевірка правильності виконання дій додавання й від­німання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходжен­ня числового значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події

с.76-78

 

58

 

Закріплення письмових прийомів додавання й відніман­ня чисел у межах 1000. Розв'язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв'язування задачі виразом, арифме­тичними діями з поясненням

с.78-79

 

59

 

Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

с.79-80

 

60

 

Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Задачі на знаходження периметра квадрата. Розширена задача на спосіб зведення До одиниці

с.81-82

 

61

 

Усне та письмове додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонен­тів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

 

 

62

 

Контрольна робота № 4

 

 

63

 

Аналіз контрольної роботи.

Усне множення і ділення в межах 1000

Переставний закон множен­ня. Задачі на кратне порівняння добутків

с.83-85

 

64

 

Сполучний закон множення. Розв'язування простих задач способом складання рівнянь

с.85-86

 

65

 

Переставний і сполучний закони множення. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

с.86-88

 

66

 

Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2-3 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач .

с.88-89

 

67

 

Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток

с.90

 

68

 

Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею

с.91-92

 

69

 

Множення і ділення на 10. Задачі на знаходження чет­вертого пропорційного

с.92-93

 

70

 

Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі

с.93-94

 

71

 

Множення на 100. Розв'язування простих задач способом складання рівнянь

с.94-95

 

72

 

Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці

с.95-97

 

73

 

Множення і ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності.  Істинні та хибні рівності й нерівності, складені задачі на 2-4 дії.

с.97-98

 

74

 

Множення  круглого числа  на одноцифрове  (40-2; 400 • 2). Складені задачі на 2-3 дії.

с.98-99

 

75

 

Ділення круглого числа на одноцифрове (40 : 2; 400 : 2). Складені задачі на 2-3 дії.

с.100-101

 

76

 

Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алго­ритм виконання ділення з остачею. .

с.101-103

 

77

 

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці

с.103-104

 

78

 

Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків

с.104-106

 

79

 

Контрольна робота № 5

 

 

80

 

Аналіз контрольної роботи. Розподільний закон множен­ня відносно додавання. Порядок виконання дій у вира­зах. Складені задачі на 2-4 дії.

с.106-108

 

81

 

Множення   двоцифрового   числа   на   одноцифрове (12 • 3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

с.108-109

 

82

 

Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3 • 15). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

с.110

 

83

 

Множення трицифрового числа на одноцифрове (240 • 3). Розв'язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів

с.111-112

 

84

 

Множення трицифрового числа на одноцифрове (242 • 3). Рівняння, в яких один із компонентів є числовим вира­зом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

с.112-113

 

85

 

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 • 240). Розв'язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод)

с.113-114

 

86

 

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 • 242). Розв'язування задач вивчених видів

с.114-115

 

87

 

Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв'язування задач вивчених видів. Самостійна робота

с.115-117

 

88

 

Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифро­вого числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв'язування задач вивчених видів

с.117-118

 

89

 

Контрольна робота № 6

 

 

 

90

 

Аналіз контрольної роботи. Правило ділення суми на число. Задачі з буквеними даними. Задачі на ділення суми на число

с.118-119

 

91

 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове           (26 : 2). Задачі на подвійне зведення до одиниці

с.119-120

 

92

 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове          (48 : 3). Розв'язування  простих  задач  способом  складання рівняння (алгебраїчний метод)

с.120-122

 

93

 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове           (39 : 3; 42 : 3). Задачі на подвійне зведення до одиниці

с.122

 

94

 

Ділення трицифрового числа на одноцифрове              (112 : 7). Задачі з буквеними даними

с.123-124

 

95

 

Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифро­вого числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один з компонентів є числовим виразом.Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

с.124

 

96

 

Ділення круглого числа на одноцифрове число  (120 : 3). Задачі на розкриття змісту ділення

с.125

 

97

 

Ділення круглого числа на кругле

 (420 : 20). Задачі на ділення суми на число. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

с.126-127

 

98

 

Ділення круглого числа на кругле способом добору (90 : З0). Розв'язування задач вивчених видів

с.127-128

 

99

 

Ділення круглого числа на кругле способом добору (800 : 200). Задачі на знаходження четвертого про­порційного

с.128-130

 

100

 

Ділення круглого числа на кругле способом добору (180 : 60). Задачі на знаходження четвертого про­порційного

с.130

 

101

 

Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле спосо­бом добору. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

с.131

 

102

 

Ділення на двоцифрове число способом добору             (51 : 17). Задачі па знаходження четвертого пропорційного

с.132-133

 

103

 

Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами

с.133-134

 

104

 

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2-4 дії першого і другого ступенів

с.134-135

 

105

 

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення суми на число

с.135-136

 

106

 

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропор­ційного

с.136-137

 

107

 

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2-4 дії.

с.137-138

 

108

 

Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2-4 дії. Самостійна робота

с.138-139

 

109

 

Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин

с.139-141

 

110

 

Контрольна робота № 7

 

 

 

111

 

Аналіз контрольної роботи. Вивчені випадки множен­ня і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2—4 дії.

с.141

 

112

 

Частини

Поняття «частини» . Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Понят­тя про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходжен­ня частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. (Арифметичні дії першого і другого ступенів)

с.142-145

 

113

 

Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

с.145-146

 

114

 

Поняття   «чисельник»,   «знаменник».   Риска дробу як знак ділення. Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

с.147-148

 

115

 

Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)  

с.148-150

 

116

 

Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов'язані з іменованими числами

с.150-151

 

117

 

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа

с.152-153

 

118

 

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знахо­дження числа за його частиною

с.153-155

 

119

 

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знахо­дження числа за його частиною. Самостійна робота

с.155-157

 

120

 

Повторення   і   закріплення   вивченого   про   части­ни. Розв'язування складених задач на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

с.157-158

 

121

 

Контрольна робота № 8

 

 

 

122

 

Аналіз контрольної роботи.

Повторення вивченого за рік

Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) чи­сла на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини

с.159-160

 

123

 

Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розряд­ний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2-3 дії.

с.160-161

 

124

 

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків

с.162-163

 

125

 

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння

с.163-164

 

126

 

Взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

с.164-165

 

127

 

Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов'язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зве­дення до одиниці

с.165-167

 

128

 

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

с.167-168

 

129

 

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і три­цифрових чисел

(з переходом через розряд). Периметр прямокутника

с.168-169

 

130

 

Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на  2-4 дії.

с.169-170

 

131

 

Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків

с.171-172

 

132

 

Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення двоцифрового і трицифрового чисел на одноцифрове числа та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове числа. Розв'язування задач вивчених видів. Обернені задачі

с.172-173

 

133

 

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на Подвійне зведення до одиниці

с.173-175 -->